Over ons

In  2015 hebben Christian Broer en Gerben Moerman van de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam samen met Unc Inc een methodiek en een platform Online Open Research ontwikkeld (OOR).  Het oorspronkelijke online platform is ontwikkeld voor 'citizen science': kwalitatief onderzoek met burgers.

De methodiek van OOR wordt nu ingezet voor een digitaal participatieplatform om burgers te betrekken. Dit betreft zowel het betrekken van burgers bij onderzoek als het betrekken van burgers bij besluitvormingsprocessen. 

Open Qualitative Research - Explained

In deze video legt Gerben Moerman uit wat het idee achter de methodiek is.

Het online platform maakt het mogelijk samen te werken, gegevens te verzamelen en die op nieuwe manieren te interpreteren en daarmee de kwaliteit van de analyses te verbeteren (Bröer e.a., 2016). De tool was ontwikkeld voor digitaal collaboratief onderzoek binnen een wetenschappelijke context, en wordt nu ook ingezet voor participatie, samenwerking en actieonderzoek.

Daartoe is dit platform opgericht, bedoeld om burgers te betrekken bij besluitvormingsprocessen waarbij de tool er voor moet zorgen dat ideeën en meningen gedeeld, verbeterd en geclusterd worden.

Breed inzetbaar

Dit overzicht geeft een beeld van de velden waarvoor de tool kan worden ingezet. 

Een dergelijke tool zou bijvoorbeeld door gemeentes kunnen worden gebruikt om burgers te vragen om ideeën te leveren voor verbetering van hun wijk. Of om mee te denken over het oplossen van een concreet probleem.


We werken momenteel aan de realisatie van een aantal proefprojecten. Hiervoor gaan we aan de slag met bijvoorbeeld woningcorporaties en ook met de politie.